بخشنامه 103/377745

97/12/26

فهرست اقلام پتروشیمی و معدنی که ارز حاصل از صادرات آن الزاما باید در سامانه نیما واریز گردد

به پیوست تصویر نامه شماره 70934‏/60 مورخ 13‏/03‏/97 وزیر محترم صنعت معدن و تجارت موضوع فهرست آن دسته از اقلام پتروشیمی و معدنی که به استناد بند2 دستورالعمل شماره 8739‏/55300 مورخ 02‏/02‏/96 (ضمیمه بخشنامه شماره 130068‏/97‏/36 مورخ 09‏/02‏/97 مرکز واردات و امورمناطق آزاد و ویژه)، صادرکنندگان آن ملزم به واریز ارز صادراتی خود به سامانه نیما میباشند، جهت اطلاع ارسال می گردد.


فایل ضمیمه

فهرست اقلام پتروشیمی و معدنی که ارز حاصل از صادرات آن الزاما باید در سامانه نیما واریز گردد


برچسب‌ها, , , , , , , , , , , ,