بخشنامه 104/380020

97/12/26

آخرین نسخه بانک اطلاعاتی فهرست کالاهای ممنوع الصدور

به پیوست آخرین نسخه بانک اطلاعاتی فهرست کالاهای ممنوع الصدور، مشمول عوارض صادراتی و نیز مجوزهای مورد نیاز جهت صادرات کالاها ارسال و اعلام می دارد: فهرست ارسالی (که مبنای کنترلهای سیستمی نیز میباشد) صرفاً جنبه اطلاع و راهنمایی داشته و جهت بهره برداری همکاران محترم تدوین گردیده است. لذا لازم است در انجام تشریفات گمرکی صادرات، کنترل‌های لازم مطابق قوانین و مقررات وضع شده، مفاد بخشنامه‌ها و دستورالعملهای صادره و ابلاغی، یادداشت‌های ذیل مندرجات فصل و ضمایم کتاب مقررات صادرات و واردات صورت پذیرد. همچنین دستور فرمایید در صورت مشاهده مغایرت در مجوز مورد درخواست توسط سامانه با منابع و مراجع مذکور، به قید فوریت مراتب را با ذکر مستندات جهت بررسی و اصلاح به این دفتر اعلام نمایند.


فایل ضمیمه

آخرین نسخه بانک اطلاعاتی فهرست کالاهای ممنوع الصدور


برچسب‌ها, , , , , , , , ,