بخشنامه 106/387167

97/12/26

شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی

به پیوست تصویر نامه شماره 72379‏/60 مورخ 19‏/03‏/97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد: مطابق نامه مذکور، صادرت مواد اولیه ]تولیدی صنعت[ پتروشیمی، صرفاً توسط واحدهای تولیدی آنها و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با ارائه تأییدیه رسمی از واحدهای تولیدی مربوطه (تولید کننده محصول) امکانپذیر میباشد. بدیهی است ملاک احراز امکان تولید محصول صادراتی توسط صادرکننده، مندرجات پروانه بهره برداری معتبر واحد تولیدی خواهد بود. همچنین تأکید میگردد رعایت کلیه مقررات مربوطه و اخذ سایر مجوزهای مورد نیاز ( که لزوم ارایه آن قبلا در خصوص فرآورده های موصوف طی بخشنامه های این دفتر و یا مقررات ذیربط اعلام شده است ) نیز الزامی است. ضمناً با توجه به مکاتبات انجام شده با آن وزارتخانه، به محض وصول فهرست کدهای طبقه بندی محصولات اشاره شده، مراتب متعاقباً ابلاغ خواهد شد.


فایل ضمیمه

شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی


برچسب‌ها, , , , , , , , , ,