نشریه گمرک ایران(خرداد 97)

97/12/04

نشریه تخصصی امور گمرکی – (  خرداد 97 ) 

در این شماره خواهید خواند : 

– بهرهبرداری از ایکسری کامیونی پیشرفته در گمرکات دوغارون و سرخس.

– رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد : تجهیز تمامی گمرکات حساس کشور به دستگاه های ایکس ری تا پایان سال 97

– رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد : شیوههای جایگزین حمایت تعرفهای از تولید و تجارت

– همکاری ایران با کشورهای اروپایی توسعه می یابد. 

– اولین ایکس‌ری کامیونی تولید داخل به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد

– وزیر اقتصاد در کرمان: در تعامالت تجاری از تولیدکنندگان حمایت می کنیم. 

– ایران و بالروس در زمینه تبادل اطالعات گمرکی توافق‌نامه همکاری امضا می‌کنند

– بخشنامه تازه مرکز واردات گمرک درباره ثبت سفارش کاال و ارز مربوطه

– ضوابط ترخیص تخم مرغ خوراکی خام از گمرک

– ضوابط ورود موقت انواع نخ و صادرات فرش ماشینی

– چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی فرامرزی نهایی شد

نشریه گمرک ایران خرداد 97

 

برچسب‌ها, , , ,